Α.ΚΑΣ. Α.Ε.

by shardok

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση  του Δήμου Η.Ν. “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΣΟΥ” (“Α.ΚΑΣ.” Α.Ε.) έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που αφορά στην προαγωγή και αναβάθμιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού της Κάσου.

Ο ρόλος της Δημοτικής αυτής Επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού εστιάζει στην : α) την αξιοποίηση και εκμετάλλευση  αδρανών υλικών  β) την λειτουργία και εκμετάλλευση του Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων κ.ά.

Πρόεδρος της Α.ΚΑΣ. Α.Ε.
Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Εμμ. Φραγκούλης

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2245360202
2245360200
2245041400/277
Email : dimkasos@otenet.gr