Δημοτικό Συμβούλιο

by shardok

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2019 – 2023.

Ερωτόκριτος Ε. Μιχαήλ

Δήμαρχος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Σοφίλα Δήμητρα Νικολέττα (Πρόεδρος).
 • Μηνακάς Γεώργιος (Αντιπρόεδρος ).
 • Βρετός Εμμανουήλ ( Γραμματέας ).
 • Περσελής Κωνσταντίνος  (Αντιδήμαρχος).
 • Νικολάου Ιωάννης (Αντιδήμαρχος).
 • Φραγκούλης Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)- Πρόεδρος Α.ΚΑΣ.
 • Μαστροπαύλος Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)- Πρόεδρος ΚΟ.ΔΕ.ΔΗ.Κ.
 • Ζαχάρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)- Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κληροδοτημάτων.
 • Παρλής Εμμανουήλ (Δημοτικός Σύμβουλος)-Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος ύδρευσης & περιβάλλοντος.
 • Νικολάκης Εμμανουήλ (Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Μειοψηφίας).
 • Ζούλης Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος).
 • Κυριάκος Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος).
 • Μανούσος Εμμανουήλ (Δημοτικός Σύμβουλος).