Επικοινωνία

by shardok

  Τοποθεσία του Δήμου

  Επικοινωνία με το Δήμο

  • Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου:
   Εmail: dimkasos@otenet.gr
   Τηλ: 2245360200 & 2245041400/277
  • Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ:
   Email : d.kasou@kep.gov.gr
   Τηλ: 2245041865
  • Οικονομική Υπηρεσία:
   Email: oik.ypiresia@kasos-heroicisland.gr
   Τηλ: 2245360200 & 2245041400/277
  • Υπηρεσία ύδρευσης:
   Email : tech.yp@kasos-heroicisland.gr
   Τηλ: 2245360204, 2245360214, 2245360200 & 2245041400/277
  • Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού:
   Email : tech.yp@kasos-heroicisland.gr
   Τηλ: 2245360204, 2245360214, 2245360200 & 2245041400/277
  • Υπηρεσία καθαριότητας:
   Εmail: dimkasos@otenet.gr
   Τηλ: 2245360202, 2245360200 & 2245041400/277
  • Πολιτική Προστασία:
   Εmail: dimkasos@otenet.gr
   Τηλ: 2245360212, 2245360200 & 2245041400/277

  Χρήσιμα Τηλέφωνα

  • Σύλλογος Επαγγελματιών Η.Ν.Κάσου:
   Τηλ: 2245041492                                              
  • Αρχαιολογικό Μουσείο:
   Τηλ: 2245041204                                        
  • Δημοτικό Αεροδρόμιο “Μάρκος Μαλλιαράκης”:
   Τηλ: 2450 41444                                                     
  • Σύλλογος Γυμνασίου & Λυκειακών Τάξεων Η.Ν.ΚΑΣΟΥ:
   Τηλ: 2245041324                                                   
  • Δημοτική Βιβλιοθήκη Κάσου Ν.Γ.Μαυρής:
   Τηλ: 2245041208                                                      
  • Ταχυδρομείο:
   Τηλ: 2245041255                                                   
  • Αστυνομικός Σταθμός:
   Τηλ: 22450 41222                                                
  • Σύλλογος Αλιέων: Τηλ: 6972660018                                             
  • Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλογος Αγ.Μαρίνας:
   Τηλ: 6978472526                                                  
  • Ναυτικό Μουσείο:
   Τηλ:69371110554/6986677854    
  • Π.Π.Ι Κάσου:
   Τηλ: 22450 41333                                          
  • Σύλλογος γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείων Η.Ν.Κάσου:
   Τηλ: 2245041329                                                      
  • Λαογραφικό Μουσείο:
   Τηλ: 6981423686                                                      
  • ΚΕΠ- Γραφείο Εξυπ. του Πολίτη:
   Τηλ: 22450 41865                                                     
  • Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου:
   Τηλ: 22450 41277                                                     
  • Alpha Bank / τοπική Θυρίδα και ΑΤΜ:
   Τηλ: 2245041862                                                      
  • Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβανιτοχωρίου:
   Τηλ: 6976701244                                                   
  • Πολιτική Προστασία:
   Τηλ: 2245360212                                                      
  • Λιμενικός Σταθμός:
   Τηλ: 22450 41288