Φωτογραφίες

by shardok

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκείνους τους συμπατριώτες που μας παραχώρησαν φωτογραφικό υλικό και σημαντικές πληροφορίες.