ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

by shardok

 Η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία χρηματοδοτείται με σημαντικό ποσοστό από τον Δήμο Η.Ν. Κάσου.

Ο βασικός λόγος που δημιουργήθηκε η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» ήταν και
είναι αφενός η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω δράσεων που συμβάλουν στην ανάπτυξη του νησιού και αφετέρου η στήριξη του Δήμου, σε δράσεις, για τις οποίες υπάρχει η βούληση του Δήμου να τις υλοποιήσει, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού ή και λόγω αδυναμίας πρόσληψης προσωπικού, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους.

Ο σκοπός της «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» είναι η προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων και παροχή
υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία,
η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων,η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.

Από τον Αύγουστο του 2019, άρχισε η εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης της Κάσου, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία και παράλληλα η Κάσος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των νησιών για καθαρή ενέργεια (EU Clean Energy Islands).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22450 41184 ή 6977858129

http://www.kasioskoinsep.gr/