Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, που υπάγεται στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου, ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις, που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2245041865

Email : d.kasou@kep.gov.gr