Άνοιγμα μερίδας δημότη – μεταφορά από πατρική μερίδα

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. 2.Ληξιαρχική πράξη γάμου

Αρχεία: