Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.ΑΙΤΗΣΗ
  2. 2.Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Αρχεία: