Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • 1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αρχεία: