Ονοματοδοσία (άρθρο 25 ν. 344/1976)

Το όνομα του παιδιού καταχωρείται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης  ύστερα από αμετάκλητη δήλωση των γονέων του, που ασκούν την γονική μέριμνα,  ή του ενός από αυτούς, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή.

Η εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης  (gov.gr)  

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.Αστυνομικές ταυτότητες  και των δύο γονέων
  2. 2.Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται  εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του

Σε περίπτωση  αλλοδαπών πολιτών:

  1. 1.Διαβατήρια σε ισχύ και των δύο γονέων
  2. 2.Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται  εξουσιοδότηση από τον άλλο (σύμφωνα με το υπόδειγμα), και το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί  να είναι γραμμένο με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ
  2. 2.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Αρχεία: