Υιοθεσία

Η δήλωση υιοθεσίας ανηλίκου γίνεται στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων.

Υπόχρεος για τη δήλωση είναι ένας από τους δυο γονείς.

Για υιοθεσία ενηλίκου υπόχρεοι είναι ο θετός γονέας ή ο ίδιος ο ενήλικας και γίνεται στον τόπο γέννησης του υιοθετημένου ενήλικα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση
  2. 2.Ταυτότητα Δηλούντος
  3. 3.Έκθεση Επίδοσης απόφασης στον εισαγγελέα
  4. 4.Πιστοποιητικό τελεσιδικίας