Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω υιοθεσίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. 1.Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας, και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου)
  2. 2.Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
  3. 3.Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία
  4. 4.Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων και Δημοτολόγια του υιοθετησάντων
  5. 5.Παραίτηση από ένδικα μέσα, πιστοποιητικά τελεσιδικίας

Αρχεία: