Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. 2.Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  3. 3.Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
  4. 4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αρχεία: