Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

2245360212

2245360200

2245041400/277

Email: dimkasos@otenet.gr