Υπηρεσία καθαριότητας

Η Φιλοσοφία του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου στον τομέα της Καθαριότητας επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως βασικός φορέας υλοποίησης του έργου αξιοποιεί τις βασικές συνιστώσες όπως η ανακύκλωση ως προτεραιότητα των προσπαθειών μας.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι στις μέρες μας σημείο αναφοράς και σύγκρισης του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Συνεπώς, ο σεβασμός στην αξία του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της ανάγκης να το προστατεύσουμε πρέπει να συνυπάρχει αρμονικά με την ανάγκη της δόμησης και της αξιοποίησης της γης. Η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς που πρέπει να αγγίζει καθέναν, είναι βέβαια ευθύνη του πολίτη. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η εναπόθεση τους στους σωστούς κάδους, η μέριμνα για καθαριότητα γύρω από τις οικίες έπειτα από κατασκευές, η μη απόρριψη σκουπιδιών στο δρόμο και πολλές αντίστοιχες κινήσεις βελτιώνουν την εικόνα του νησιού μας, εμποδίζουν την κακοσμία προσφέροντας στην συλλογική υγιεινή και απαλλάσσουν το περιβάλλον από αυτά τα υλικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2245360202

2245360200

2245041400/277

Email: dimkasos@otenet.gr

Αρχεία: