Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας-νερού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • 1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  • 2.ΑΦΜ.

Αρχεία:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2245360204
2245360214
2245360200
2245041400/277
Email : tech.yp@kasos-heroicisland.gr